Matkat ja retket

Retket talvisin Lappiin ja kesäisin jonnekin muualle, marjaretket, messu- ja opintomatkat jne. kuuluvat yhdistyksen vakio-ohjelmistoon. Matkoista tarkennetaan tällä verkkosivulla ja kansalaisopiston neuvonnan ilmoitustaululla.